20 November 2008

Dëgjo Ligji i Përterirë 6:4 në hebraisht"Dëgjo o Izrael: Jahweh është Perëndia ynë. Jahweh është një i vetëm"

1 comment:

fonsi said...
This comment has been removed by a blog administrator.